What is hEI_acs?
hEI_acs is a system as well as an artefact or an idea addressing issues on how to make the obvious things, apparent or the comprehensible and available, common to the user. This work covers many fields, combines different scopes of subjects and grasps contemporary technology into new constellations in an effort to make us move nearer the future.

There are not such things as impossible; only the ones we have left to achieve or solve. It is a journey towards discovering new solutions and our imagination is there to guide us into a fast-forward developing reality. Nothing stays still. No one knows were it will all end. Someone
would say that the hEI_acs is just a good beginning.

read more < pdf >

Vad är hEI_acs?
hEI_acs är både ett system, en produkt och eller en idé om att göra det självklara uppenbart, det lätta tillgängligt och det oåtkomliga allmänt gods. Det här arbetet sträcker sig över flera ämnesområden,
förenar ett flertal discipliner och fångar dagens teknik i nya konstellationer för att föra oss vidare, närmare framtiden.

Det finns inte något som vore omöjligt utan endast sådant vi inte prövat ännu. Vår fantasi är vår guide in i den fort framåtskridande utvecklingen
av vår verklighet. Ingenting står stilla. Ingen vet var det slutar. Någon skulle säga att detta är en bra början.

läs mer < pdf ><< back to main site


copyright © sebastian wagner, patrick wst . all rights reserved.